Полезни съвети

Уважаеми автори, тук сме се опитали да дадем няколко полезни съвети, отнасящи се до съдържанието, структурата и оформлението на дадена статия. Смятаме, че те ще Ви помогнат при подготовка на Вашите ръкописи и представянето им за публикуване на страниците на сп. „Проблеми на географията”.